01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong Premiere Pro

01 Premiere Pro VN

CHỈNH SỬA VÀ LƯU TRỮ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CHỈNH SỬA VÀ LƯU TRỮ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC VÀ LIÊN KẾT CÁC BẢNG

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu.THAO TÁC VÀ LIÊN KẾT CÁC BẢNG
01 Premiere Pro VN

THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG PREMIERE PRO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG PREMIERE PRO
01 Premiere Pro VN

GIỚI THIỆU GIAO DIỆN PREMIERE PRO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, GIỚI THIỆU GIAO DIỆN PREMIERE PRO
01 Premiere Pro VN

KHỞI ĐỘNG VÀ TẠO PROJECT VỚI PREMIERE PRO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,KHỞI ĐỘNG VÀ TẠO PROJECT VỚI PREMIERE PRO
タイトルとURLをコピーしました