10 Thêm và điều chỉnh audio

01 Premiere Pro VN

CÁCH BIÊN TẬP VỚI ESSENTIAL SOUND

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH BIÊN TẬP VỚI ESSENTIAL SOUND
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC VỚI AUDIO METER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAO TÁC VỚI AUDIO METER
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC TRÊN AUDIO CLIP MIXER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAO TÁC TRÊN AUDIO CLIP MIXER
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC TRÊN AUDIO TRACK MIXER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAO TÁC TRÊN AUDIO TRACK MIXER
01 Premiere Pro VN

HIỂN THỊ SÓNG AUDIO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,HIỂN THỊ HÌNH SÓNG AUDIO
01 Premiere Pro VN

BỐ TRÍ BGM VÀO TRACK AUDIO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,BỐ TRÍ BGM VÀO TRACK AUDIO
タイトルとURLをコピーしました