04 Tạo tiêu đề và chú thích

01 Premiere Pro VN

CHÈN LEGACY TITLE VÀ THÊM HIỆU ỨNG

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CHÈN LEGACY TITLE VÀ THÊM HIỆU ỨNG
01 Premiere Pro VN

CÁCH SAO CHÉP LEGACY TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SAO CHÉP LEGACY TITLE。
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO LEGACY TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO LEGACY TITLE
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO TELOP BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO TELOP BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS
01 Premiere Pro VN

SỬ DỤNG TITLE TEMPLATE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,SỬ DỤNG TITLE TEMPLATE
01 Premiere Pro VN

THÊM HÌNH VÀ SUBTITLE CHO TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THÊM HÌNH VÀ SUBTITLE CHO TITLE
01 Premiere Pro VN

TẠO TITLE BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,TẠO TITLE BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO ROLL VÀ CRAWL TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO ROLL VÀ CRAWL TITLE
01 Premiere Pro VN

CHỨC NĂNG BIÊN TẬP CỦA LEGACY TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CHỨC NĂNG BIÊN TẬP CỦA LEGACY TITLE
タイトルとURLをコピーしました