09 Kỹ thuật dựng video

01 Premiere Pro VN

CÁCH SỬ DỤNG BLEND MODE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SỬ DỤNG BLEND MODE
01 Premiere Pro VN

CÁCH SỬ DỤNG TRACK MATTE KEY

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SỬ DỤNG TRACK MATTE KEY
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO MÀN HÌNH WIPE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO MÀN HÌNH WIPE
01 Premiere Pro VN

THÊM ĐỐI TƯỢNG BẰNG ULTRA KEY

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THÊM ĐỐI TƯỢNG BẰNG ULTRA KEY
01 Premiere Pro VN

CƠ BẢN VỀ THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO VIDEO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CƠ BẢN VỀ THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO VIDEO
タイトルとURLをコピーしました