02 Import các đối tượng làm việc và dữ liệu video

01 Premiere Pro VN

IMPORT PROJECT ĐÃ CÓ VÀO PREMIERE PRO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,IMPORT PROJECT ĐÃ CÓ VÀO PREMIERE PRO
01 Premiere Pro VN

THAY ĐỔI LIÊN KẾT CÁC FILE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAY ĐỔI LIÊN KẾT CÁC FILE
01 Premiere Pro VN

CÁC THAO TÁC VỚI PROJECT PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁC THAO TÁC VỚI PROJECT PANEL
01 Premiere Pro VN

IMPORT FILE ILLUSTRATOR VÀO PREMIERE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,IMPORT FILE ILLUSTRATOR VÀO PREMIERE
01 Premiere Pro VN

IMPORT FILE PHOTOSHOP VÀO PREMIERE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,IMPORT FILE PHOTOSHOP VÀO PREMIERE
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO SEQUENCE VÀ IMPORT CÁC ĐỐI TƯỢNG VIDEO, HÌNH ẢNH, ÂM THANH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO SEQUENCE VÀ IMPORT CÁC ĐỐI TƯỢNG VIDEO, HÌNH ẢNH, ÂM THANH
タイトルとURLをコピーしました