08 Chuyển cảnh video

01 Premiere Pro VN

TÙY CHỈNH THÊM CHO TRANSITION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,TÙY CHỈNH THÊM CHO TRANSITION
01 Premiere Pro VN

ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN CẢNH TRANSITION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN CẢNH TRANSITION
01 Premiere Pro VN

CHUYỂN CẢNH TRANSITION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CHUYỂN CẢNH TRANSITION
タイトルとURLをコピーしました