03 Các thao tác chỉnh sửa và biên tập cơ bản

01 Premiere Pro VN

RENDER TẠM THỜI ĐỂ PHÁT PREVIEW MƯỢT HƠN

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,RENDER TẠM THỜI ĐỂ PHÁT PREVIEW MƯỢT HƠN
01 Premiere Pro VN

PHÁT CLIP VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ PHÁT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,PHÁT CLIP VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ PHÁT
01 Premiere Pro VN

CÁCH SỬ DỤNG MARKER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SỬ DỤNG MARKER
01 Premiere Pro VN

CÁCH SỬ DỤNG LỊCH SỬ THAO TÁC, HOÀN TÁC VÀ KHÔI PHỤC THAO TÁC

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SỬ DỤNG LỊCH SỬ THAO TÁC, HOÀN TÁC VÀ KHÔI PHỤC THAO TÁC
01 Premiere Pro VN

CÁCH SỬ DỤNG SOURCE MONITOR

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SỬ DỤNG SOURCE MONITOR。
01 Premiere Pro VN

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN KHI CẮT VÀ XÓA CLIP

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁC THAO TÁC CƠ BẢN KHI CẮT VÀ XÓA CLIP
01 Premiere Pro VN

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ CẮT CHỈNH CLIP

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ CẮT CHỈNH CLIP
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA TIMELINE PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAO TÁC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA TIMELINE PANEL
01 Premiere Pro VN

CHI TIẾT CÁC CÔNG CỤ Ở PROGRAM PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CHI TIẾT CÁC CÔNG CỤ Ở PROGRAM PANEL
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA PROGRAM PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAO TÁC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA PROGRAM PANEL
タイトルとURLをコピーしました