01 Premiere Pro VN

01 Premiere Pro VN

CHÈN LEGACY TITLE VÀ THÊM HIỆU ỨNG

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CHÈN LEGACY TITLE VÀ THÊM HIỆU ỨNG
01 Premiere Pro VN

CÁCH SAO CHÉP LEGACY TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SAO CHÉP LEGACY TITLE。
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO LEGACY TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO LEGACY TITLE
01 Premiere Pro VN

EXPORT VIDEO DÙNG CHO DVD・BD

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,EXPORT VIDEO DÙNG CHO DVD・BD
01 Premiere Pro VN

EXPORT VIDEO DÙNG CHO CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,EXPORT VIDEO DÙNG CHO CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI
01 Premiere Pro VN

EXPORT BẰNG MEDIA ENCODER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,EXPORT VIDEO BẰNG MEDIA ENCODER
01 Premiere Pro VN

TÙY CHỈNH THIẾT LẬP XUẤT FILE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,TÙY CHỈNH THIẾT LẬP XUẤT FILE
01 Premiere Pro VN

CÁCH RENDER SEQUENCE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH RENDER SEQUENCE
01 Premiere Pro VN

CÁCH BIÊN TẬP VỚI ESSENTIAL SOUND

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH BIÊN TẬP VỚI ESSENTIAL SOUND
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC VỚI AUDIO METER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAO TÁC VỚI AUDIO METER
タイトルとURLをコピーしました