[Thực hành] Hiệu ứng 3D

[Thực hành] Hiệu ứng 3D

HIỆU ỨNG CẢNH MÙA HÈ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CẢNH MÙA HÈ
[Thực hành] Hiệu ứng 3D

HIỆU ỨNG QUẢ CẦU KÍNH VẠN HOA

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG QUẢ CẦU KÍNH VẠN HOA
[Thực hành] Hiệu ứng 3D

HIỆU ỨNG HÌNH HỘP 3D

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG HÌNH HỘP 3D
タイトルとURLをコピーしました