01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

GIỚI THIỆU PREVIEW, EFFECT CONTROL VÀ TOOL PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, GIỚI THIỆU PREVIEW, EFFECT CONTROL VÀ TOOL PANEL
01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

GIỚI THIỆU VỀ TIMELINE PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, GIỚI THIỆU VỀ TIMELINE PANEL
01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

GIỚI THIỆU VỀ COMPOSITION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, GIỚI THIỆU VỀ COMPOSITION
01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

GIỚI THIỆU VỀ PROJECT PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, GIỚI THIỆU VỀ PROJECT PANEL
01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

THIẾT LẬP FRAME RATE VÀ START FRAME

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, THIẾT LẬP FRAME RATE VÀ START FRAME
01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

THAY ĐỔI THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AFTER EFFECTS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAY ĐỔI THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AFTER EFFECTS
01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects

GIỚI THIỆU GIAO DIỆN AFTER EFFECTS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, GIỚI THIỆU GIAO DIỆN AFTER EFFECTS
タイトルとURLをコピーしました