06 Làm chuyển động cho chữ

02 After Effects VN

THÊM CÁC ANIMATION KHÁC CHO TEXT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,THÊM CÁC ANIMATION KHÁC NHAU CHO TEXT
02 After Effects VN

ÁP DỤNG ANIMATION PRESET CHO TEXT LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,ÁP DỤNG ANIMATION PRESET CHO TEXTLAYER
02 After Effects VN

LÀM CHỮ CHUYỂN ĐỘNG THEO ĐƯỜNG VÀ HÌNH VẼ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,LÀM CHỮ CHUYỂN ĐỘNG THEO ĐƯỜNG VÀ HÌNH VẼ
02 After Effects VN

LÀM CHUYỂN ĐỘNG TOÀN BỘ CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,LÀM CHUYỂN ĐỘNG TOÀN BỘ CHỮ
02 After Effects VN

CHỈNH SỬA THIẾT KẾ TEXT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects, CHỈNH SỬA THIẾT KẾ TEXT
02 After Effects VN

TẠO TEXT LAYER VÀ NHẬP CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects, TẠO TEXT LAYER VÀ NHẬP CHỮ
タイトルとURLをコピーしました