07 Kĩ thuật sử dụng hiệu ứng

02 After Effects VN

ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC
02 After Effects VN

SỬ DỤNG ADJUSTMENT LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SỬ DỤNG ADJUSTMENT LAYER
02 After Effects VN

ÁP DỤNG VÀ LƯU ANIMATION PRESET

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,ÁP DỤNG VÀ LƯU ANIMATION PRESET
02 After Effects VN

SỬ DỤNG ANIMATION PRESET

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SỬ DỤNG ANIMATION PRESET
02 After Effects VN

ÁP DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH HIỆU ỨNG

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,ÁP DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH HIỆU ỨNG
タイトルとURLをコピーしました