[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG MỞ ĐẦU TIN THỜI SỰ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG MỞ ĐẦU TIN THỜI SỰ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG HALLOWEEN 🎃

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG HALLOWEEN 🎃
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

CHUYỂN CẢNH BẰNG TRACK MATTE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu CHUYỂN CẢNH BẰNG TRACK MATTE
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH VŨ TRỤ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH VŨ TRỤ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG SIÊU TRĂNG MÁU

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG SIÊU TRĂNG MÁU
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG THẢ VIÊN ĐƯỜNG VÀO LY CÀ PHÊ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG THẢ VIÊN ĐƯỜNG VÀO LY CÀ PHÊ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG CHỮ MORPHING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ MORPHING
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO SLIDE ẢNH 3D ĐƠN GIẢN

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO SLIDE ẢNH 3D ĐƠN GIẢN
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG PHÁO BOM

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu 💣 HIỆU ỨNG BOM 💥
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT
タイトルとURLをコピーしました