02 Các tác vụ cơ bản

02 After Effects VN

CÁCH LƯU PROJECT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu, CÁCH LƯU PROJECT
02 After Effects VN

CÁCH TẠO COMPOSITION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO COMPOSITION
02 After Effects VN

XỬ LÝ MẤT LIÊN KẾT FILE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu, XỬ LÝ MẤT LIÊN KẾT FILE
02 After Effects VN

IMPORT FILE PHOTOSHOP VÀO AFTER EFFECTS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, IMPORT FILE PHOTOSHOP VÀO AFTER EFFECTS
02 After Effects VN

IMPORT FILE ILLUSTRATOR VÀO AFTER EFFECTS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, IMPORT FILE ILLUSTRATOR VÀO AFTER EFFECTS
02 After Effects VN

IMPORT ĐỐI TƯỢNG VÀO AFTER EFFECTS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu, IMPORT ĐỐI TƯỢNG VÀO AFTER EFFECTS
タイトルとURLをコピーしました