07 Nguyên liệu (Material)

03 Blender VN

GIỚI THIỆU MỘT SỐ MATERIAL NODE CHỦ YẾU

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,GIỚI THIỆU MỘT SỐ MATERIAL NODE CHỦ YẾU
03 Blender VN

BIÊN TẬP TRONG SHADER EDITOR

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,BIÊN TẬP TRONG SHADER EDITOR
03 Blender VN

LIÊN KẾT CÁC MATERIAL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,LIÊN KẾT CÁC MATERIAL
03 Blender VN

ÁP DỤNG NHIỀU MATERIAL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,ÁP DỤNG NHIỀU MATERIAL
03 Blender VN

TẠO MATERIAL VÀ THIẾT LẬP TEXTURE – MÀU SẮC

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, TẠO MATERIAL VÀ THIẾT LẬP TEXTURE - MÀU SẮC
タイトルとURLをコピーしました