04 Các thao tác biên tập Object

03 Blender VN

DI CHUYỂN – XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG CHUỘT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, DI CHUYỂN - XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG CHUỘT
03 Blender VN

3D CURSOR VÀ PIVOT POINT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, 3D CURSOR VÀ PIVOT POINT
03 Blender VN

SAO CHÉP – KẾT HỢP OBJECT VÀ TẠO INSTANCE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, SAO CHÉP - KẾT HỢP OBJECT VÀ TẠO INSTANCE
03 Blender VN

DI CHUYỂN – XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG BÀN PHÍM

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, DI CHUYỂN - XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG BÀN PHÍM
03 Blender VN

THAO TÁC CHỌN VÀ ẨN HIỆN OBJECT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, THAO TÁC CHỌN VÀ ẨN HIỆN OBJECT
03 Blender VN

THÊM OBJECT VÀ CHUYỂN ĐỔI MODE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, THÊM OBJECT VÀ CHUYỂN ĐỔI MODE
タイトルとURLをコピーしました