2021-10

[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG CHỮ MORPHING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ MORPHING
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO SLIDE ẢNH 3D ĐƠN GIẢN

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO SLIDE ẢNH 3D ĐƠN GIẢN
タイトルとURLをコピーしました