2021-09

[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG PHÁO BOM

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu 💣 HIỆU ỨNG BOM 💥
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHỮ FRACTAL NOISE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ FRACTAL NOISE
タイトルとURLをコピーしました