2021-06

[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG DROPPING VÀ BOUNCING CHO CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG DROPPING VÀ BOUNCING CHO CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG SÓNG ÂM CHO AUDIO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG SÓNG ÂM CHO AUDIO
[Thực hành] Hiệu ứng 3D

HIỆU ỨNG HÌNH HỘP 3D

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG HÌNH HỘP 3D
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG MƯA RƠI

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG MƯA RƠI
タイトルとURLをコピーしました