2021-01

[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG GLITCH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu,animation HIỆU ỨNG GLITCH
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHỮ NHẤP NHÁY

Lớp học biên tập và dựng phim Ayana - Học thiết kế đồ họa dành cho người mới bắt đầu Hướng dẫn làm After Effect, Premier, Blender, Photoshop, HIỆU ỨNG CHỮ NHẤP NHÁY
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI MÀU CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim Ayana - Học thiết kế đồ họa dành cho người mới bắt đầu Hướng dẫn làm After Effect, Premier, Blender, Photoshop, HIỆU ỨNG CHỮ COLOR FULL
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI CÁC CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim Ayana - Học thiết kế đồ họa dành cho người mới bắt đầu Hướng dẫn làm After Effect, Premier, Blender, Photoshop, Animation HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI CÁC CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHỮ LƯỢN SÓNG

Lớp học biên tập và dựng phim Ayana - Học thiết kế đồ họa dành cho người mới bắt đầu Hướng dẫn làm After Effect, Premier, Blender, Photoshop, HIỆU ỨNG CHỮ LƯỢN SÓNG.
03 Blender VN

TẠO ANIMATION VỚI MODIFIER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,TẠO ANIMATION VỚI MODIFIER
03 Blender VN

HIỆU ỨNG PARTICLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,HIỆU ỨNG PARTICLE
03 Blender VN

TẠO ANIMATION VỚI SHAPE KEY

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,TẠO ANIMATION VỚI SHAPE KEY
03 Blender VN

CAMERA ANIMATION VÀ LIGHT ANIMATION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,CAMERA ANIMATION VÀ LIGHT ANIMATION
03 Blender VN

TẠO ARMATURE ANIMATION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,TẠO ARMATURE ANIMATION
タイトルとURLをコピーしました