2020-12

03 Blender VN

BIẾN HÓA CHUYỂN ĐỘNG VỚI ENVELOPE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,BIẾN HÓA CHUYỂN ĐỘNG VỚI ENVELOPE
03 Blender VN

TẠO DÁNG ARMATURE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,TẠO DÁNG ARMATURE
03 Blender VN

CHỈNH SỬA WEIGHT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,CHỈNH SỬA WEIGHT
03 Blender VN

LIÊN KẾT ARMATURE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,LIÊN KẾT ARMATURE
03 Blender VN

TẠO ARMATURE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,TẠO ARMATURE
03 Blender VN

GIỚI THIỆU VỀ PATH ANIMATION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,GIỚI THIỆU VỀ PATH ANIMATION
03 Blender VN

DI CHUYỂN – XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG CHUỘT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, DI CHUYỂN - XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG CHUỘT
03 Blender VN

GIỚI THIỆU VỀ NONLINEAR ANIMATION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,GIỚI THIỆU VỀ NONLINEAR ANIMATION
03 Blender VN

SỬ DỤNG GRAPH EDITOR

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,SỬ DỤNG GRAPH EDITOR
03 Blender VN

CÁCH TẠO ANIMATION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO ANIMATION
タイトルとURLをコピーしました