2020-09

02 After Effects VN

BIẾN ĐỔI 3D CHO TEXT LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,BIẾN ĐỔI 3D CHO TEXT LAYER
02 After Effects VN

TẠO LIGHT LAYER VÀ THIẾT LẬP SHADOW

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,TẠO LIGHT LAYER VÀ THIẾT LẬP SHADOW
02 After Effects VN

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH
02 After Effects VN

TẠO CAMERA LAYER VÀ THAO TÁC CAMERA NODE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,TẠO CAMERA LAYER VÀ THAO TÁC CAMERA NODE
02 After Effects VN

DI CHUYỂN VÀ XOAY 3D LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,DI CHUYỂN VÀ XOAY 3D LAYER
02 After Effects VN

CÁC THAO TÁC 3D LAYER VIEW

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,CÁC THAO TÁC 3D LAYER VIEW
02 After Effects VN

THIẾT LẬP LAYER 3D

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,THIẾT LẬP LAYER 3D
02 After Effects VN

SỬ DỤNG TRACK CAMERA

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SỬ DỤNG TRACK CAMERA
02 After Effects VN

SỬ DỤNG TRACK MOTION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SỬ DỤNG TRACK MOTION
02 After Effects VN

SỬ DỤNG HIỆU ỨNG KEYING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SỬ DỤNG HIỆU ỨNG KEYING
タイトルとURLをコピーしました