2020-06

01 Premiere Pro VN

CÁCH SỬ DỤNG SOURCE MONITOR

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH SỬ DỤNG SOURCE MONITOR。
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO TELOP BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO TELOP BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS
01 Premiere Pro VN

SỬ DỤNG TITLE TEMPLATE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,SỬ DỤNG TITLE TEMPLATE
01 Premiere Pro VN

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN KHI CẮT VÀ XÓA CLIP

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁC THAO TÁC CƠ BẢN KHI CẮT VÀ XÓA CLIP
01 Premiere Pro VN

THÊM HÌNH VÀ SUBTITLE CHO TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THÊM HÌNH VÀ SUBTITLE CHO TITLE
01 Premiere Pro VN

TẠO TITLE BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,TẠO TITLE BẰNG ESSENTIAL GRAPHICS
01 Premiere Pro VN

CÁCH TẠO ROLL VÀ CRAWL TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH TẠO ROLL VÀ CRAWL TITLE
01 Premiere Pro VN

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ CẮT CHỈNH CLIP

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ CẮT CHỈNH CLIP
01 Premiere Pro VN

CHỨC NĂNG BIÊN TẬP CỦA LEGACY TITLE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,CHỨC NĂNG BIÊN TẬP CỦA LEGACY TITLE
01 Premiere Pro VN

THAO TÁC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA TIMELINE PANEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Premiere Pro,Dành cho người mới bắt đầu,THAO TÁC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA TIMELINE PANEL
タイトルとURLをコピーしました