HIỆU ỨNG DÒNG ĐIỆN CHO LOGO⚡

[Thực hành] Hiệu ứng logo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng dòng điện cho logo.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Hoặc nhấn phím tắt Ctrl + N

Thay đổi tên composition thành [Glitch E]

Điều chỉnh Duration thành [0;00;07;00]

Đổi màu Background thành [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này để chọn type tool

Hoặc nhấn phím tắt là Ctrl + T

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu nền thành [FFFFFF]

Nhấn Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa object

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point của object vào chính giữa màn hình

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Nhấn phím Ctrl + R để hiện thước kẻ

Kéo và căn lề thước kẻ các đường thẳng như thế này

Nhấn phím Ctrl + R để ẩn thước kẻ

Click chọn [View] trên thanh menu

Chọn [Lock Guides]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn biểu tượng này để chọn Pen tool. Hoặc nhấn phím tắt G

Điều chỉnh độ rộng 10px

Đổi màu viền thành [F2164A]

Vẽ vector như hình

Click vào đây để thêm thuộc tính

Chọn thuộc tính [Trim Paths]

Double-click vào [Trim Paths 1] để mở rộng tùy chỉnh thuộc tính

Thay đổi giá trị thuộc tính [End] thành [0]

Tạo keyframe cho thuộc tính [End]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [End] thành [100]

Tạo keyframe cho thuộc tính [Start]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Start] thành [100]

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấp vào biểu tượng này để mở graph editor

Chọn [Edit Speed Graph]

Điều chỉnh graph

Nhấn biểu tượng này để chọn Pen tool. Hoặc nhấn phím tắt G

Vẽ vector như hình

Chọn [Shape 3]

Đổi màu viền thành [0396A6]

Click OK

Chọn [Shape 2]

Đổi màu viền thành [FD651A]

Click OK

Double-click vào [Trim Paths 1] để mở rộng tùy chỉnh thuộc tính

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Click chọn [Layer] trên thanh menu

Chọn [Create]

Và chọn [Create Shapes from Text]

Nhấn phím số [3] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Delete

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Đổi màu viền thành [FFFFFF]

Click OK

Nhấn Ctrl + C để sao chép property [Trim Paths 1]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;14]

Nhấn Ctrl + V để dán vào đây

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes

Xóa tất cả keyframe [Start]

Nhấn Ctrl + ] để di chuyển layer đã chọn lên

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao [Shape Layer 2]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;26]

Nhấn Alt + [ để cắt layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Đổi màu viền thành [B21CF8]

Click OK

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo một Solid Layer mới

Và đổi tên layer thành [Fractal]

Thay đổi màu sắc

Click OK

Tìm và thêm hiệu ứng [Fractal Noise] từ thanh Effects/Presets

Double click để áp dụng effect

Click vào listbox [Noise Type] chọn [Spline]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Complexity] thành [1.3,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Contrast] thành [250,0]

Nhấn Ctrl + [ để di chuyển layer đã chọn xuống

Nhấn Shift để chọn dãy layer [3-4]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose layers

Và đổi tên thành [Stroke]

Click OK

Đổi Track Matte thành [Luma Matte “Fractal”]

Nhấn Ctrl + C để sao chép layer [E Outlines]

Double click vào [Stroke] để mở

Nhấn Ctrl + V để dán vào đây

Đổi màu viền thành [929BD2]

Click OK

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;20]

Nhấn [ để di chuyển layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Chuyển tab composition [Glitch E]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;05]

Nhấn [ để di chuyển layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Evolution] để thêm expression [time*250]

Nhấn Ctrl + 0 để hiện Project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Nhấn Shift để chọn dãy layer [3-4]

Tìm và thêm hiệu ứng [Glow] từ thanh Effects/Presets

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [15]

Tìm và thêm hiệu ứng [Curve] từ thanh Effects/Presets

Double click để áp dụng effect

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました