HIỆU ỨNG SIÊU TRĂNG MÁU

[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng siêu trăng máu.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Hoặc nhấn phím tắt Ctrl + N

Thay đổi tên composition thành [MAIN COMP]

Điều chỉnh Duration thành [0;00;06;00]

Đổi màu Background thành [190C11]

Click OK

Nhấn , (dấu phẩy) để thu nhỏ composition panel

Nhấp vào biểu tượng này để chọn công cụ Ellipse

Hoặc dùng phím tắt Q

Đổi màu nền thành [000000]

Click OK

Nhấn Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa object

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point của object vào chính giữa màn hình

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Nhấn Shift + / để chỉnh màn hình vừa vặn

Tìm kiếm [Gaussian Blur] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Blurriness] thành [200,0]

Đổi tên thành [Outer]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao cho layer [Outer]

Đổi tên thành [Inner]

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [25]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Blurriness] thành [400]

Click chọn [Layer] trên thanh menu

Chọn [New]

Và chọn [Null Object]

Đổi tên thành [Controller]

Tìm kiếm [Slider Control] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click mở listbox này và chọn layer [Controller] cần liên kết giá trị

Click mở listbox này và chọn layer [Controller] cần liên kết giá trị

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;00]

Tạo keyframe cho thuộc tính [Position]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [0,0]

Nhấn Ctrl + 0 để hiện Project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [30]

Tìm kiếm [Exposure] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Exposure] thành [2]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;00]

Nhấn nút này để ẩn layer

Đổi Track Matte thành [alpha inverted matte]

Nhấn phím E để chỉ hiển thị hiệu ứng của layer đang chọn

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Exposure] để thêm expression

Sau đó, kéo thả Pick Whip của thuộc tính này đến thuộc tính [Slider] cần liên kết và điền giá trị, expression sẽ như thế này:

linear(thisComplayer(“Controller”)effect(“Slider Controller”)(“Slider”),0,50,0,2)

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao cho layer [The Moon]

Đổi tên thành [Mask]

Nhấn Ctrl + [ để di chuyển layer đã chọn xuống

Đổi Track Matte thành [No Track Matte]

Nhấn phím Ctrl + Shift + E để xoá tất cả effects của layer đang chọn

Tìm kiếm [Levels] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Output White] thành [0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao cho layer [Mask]

Đổi tên thành [Red Moon]

Nhấn phím Ctrl + Shift + E để xoá tất cả effects của layer đang chọn

Tìm kiếm [Brightness and Contrast] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Brightness] thành [-100]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Contrast] thành [-100]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Tìm kiếm [Curves] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Click vào [Channel] rồi chọn [Green]

Click vào [Channel] rồi chọn [Blue]

Click vào [Channel] rồi chọn [Red]

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Opacity] để thêm expression

Sau đó, kéo thả Pick Whip của thuộc tính này đến thuộc tính [Slider] cần liên kết và điền giá trị, expression sẽ như thế này:

ease(thisComplayer(“Controller”)effect(“Slider Controller”)(“Slider”),15,100,0,100)

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao cho layer [Red Moon]

Đổi tên thành [Inner Red Moon]

Nhấn Ctrl + [ để di chuyển layer đã chọn xuống

Đổi Track Matte của [Inner Red Moon] thành [alpha inverted matte]

Nhấn Ctrl + phím mũi tên Down 1 lần để di chuyển layer

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;00]

Tạo keyframe cho thuộc tính [Slider]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Slider] thành [728]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Slider] thành [40]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Slider] thành [10]

Nhấn phím Ctrl + A để chọn tất cả các layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose các layer

Và đổi tên thành [Eclipse Comp]

Click OK

Tìm kiếm [Glow] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [200]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Intensity ] thành [0.6]

Click vào [Glow Colors] rồi chọn [A and B Colors]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [ABBBFF]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color B] thành [17171B]

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo một Solid Layer mới

Và đổi tên layer thành [Star]

Thay đổi màu sắc thành [FEE5F1]

Click OK

Nhấn Ctrl + [ để di chuyển layer đã chọn xuống

Tìm kiếm [CC Star Burst] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [30]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Speed] thành [0.01]

Nhấn Ctrl + 0 để hiện Project panel

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [26]

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe cho thuộc tính [Position]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [340,360]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1240,330]

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo một Solid Layer mới

Và đổi tên layer thành [Background]

Thay đổi màu sắc thành [190C11]

Click OK

Nhấn Ctrl + Shift + [ để di chuyển layer đã chọn xuống cuối

Nhấn vào đây để hiển thị cửa sổ Project Settings

Đổi Depth thành [16 bits per channel]

Click OK

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました