HIỆU ỨNG CHỮ MORPHING

[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng chữ morphing.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu viền thành [A9A9A9]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao (4 lần)

Double-click vào layer để thay văn bản thành [O]

Double-click vào layer để thay văn bản thành [R]

Double-click vào layer để thay văn bản thành [P]

Double-click vào layer để thay văn bản thành [H]

Nhấn Shift để chọn dãy layer [1, 5]

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa object

Click chọn [Create] trên thanh menu và click chọn [Create Shapes from Text]

Thao tác tương tự với các layer còn lại

Nhấn Ctrl để chọn layers [2, 4, 6, 8, 10]

Nhấn phím Delete

Nhấn Shift để chọn dãy layer [1, 5]

Tìm kiếm [Path] trên search box

Tạo keyframe [Path]

Nhấn nút này để ẩn hoặc hiện layer

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn Alt + Shift + phím mũi tên Right 4 lần để di chuyển keyframes 40 frames trước hoặc sau

Nhấn phím Ctrl + C để sao chép

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:00:10]

Nhấn phím Ctrl + V để dán

Nhấn phím Ctrl + C để sao chép

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:02:10]

Nhấn phím Ctrl + V để dán

Nhấn phím Ctrl + C để sao chép

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:03:10]

Nhấn phím Ctrl + V để dán

Nhấn phím Ctrl + C để sao chép

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:04:10]

Nhấn phím Ctrl + V để dán

Nhấn phím Shift + F9 để thêm lệnh Easy Ease In

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu nền thành [A80606]

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa object

Thêm thuộc tính từ nút này

Chọn thuộc tính [Opacity]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:00:00]

Tạo keyframe [Start]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:04:10]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Start] thành [100,0]

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu nền thành [A4A4A4]

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa object

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Đổi màu viền thành [C3C1C1]

Nhấn Ctrl để chọn layers [1,2,4]

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [465,450]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [465,400]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [820,440]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này và kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました