HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ

HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ [Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng bóng rơi cho chữ.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới. Hoặc nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Click OK

Nhấn biểu tượng này để chọn type tool

Thay đổi cài đặt Font, đổi màu nền thành [#FFFFFF] trong bảng Character

Nhấn phím Ctrl + D 2 lần để tạo 2 bản sao

Double-click vào layer [1] để chỉnh sửa văn bản thanfh “A”

Thay đổi cài đặt trong bảng Character

Chọn tất cả layer, sau đó nhấn phím A để chỉ hiển thị mỗi thuộc tính Anchor Point

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] của yana thành [-160,-10]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] của yana 2 thành [160,-10]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] của A thành [0,-10]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Chọn tất cả layer, nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

 • Tạo keyframe [Position]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của yana thành [1080,730]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của yana 2 thành [865,730]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của A thành [970,730]

Di chuyển indicator đến [0;00;01;20]

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của yana thành [890,730]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của yana2 thành [1210,730]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của A thành [820,736]
 • Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale của layer [A]
 • Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity của layer [yana 2]

Di chuyển indicator đến [0;00;01;00]:

 • Tạo keyframe cho [Opacity] của layer ayana 2
 • Tạo keyframe cho [Scale] của layer A

Di chuyển indicator đến [0;00;01;20]:

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] của layer ayana 2 thành [0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] của layer A thành [50]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose nhóm layers [1-3] và đổi tên là [Text]

 • Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới
 • Thay đổi tên
 • Thay đổi màu sắc
 • Click OK

Nhấn Ctrl + Shift + [ để di chuyển layer [Background] xuống cuối

Áp dụng hiệu ứng [CC Radial Fast Blur] vào layer [1]

Di chuyển indicator đến [0;00;01;20]:

 • Tạo keyframe cho [Center] và [Amount]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [960,0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [0,0]

Di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [1420,192]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [100,0]

Di chuyển indicator đến [0;00;04;00]: Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [370,190]

Áp dụng hiệu ứng [Matte Choker] vào layer [1]

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Geometric Softness 1] thành [0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Gray Level Softness 1] thành [0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Choke 1] thành [-127]

Áp dụng hiệu ứng [Fill] vào layer này

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [296B54]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [90]

Áp dụng hiệu ứng [CC Composite] vào layer này

 • Click vào [RGB Only] checkbox

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale của Text Pre-compose

 • Di chuyển indicator đến [0;00;00;00]: Tạo keyframe [Scale]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [0,0]

Tại vị trí indicator [0;00;00;18]: Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100]

Tại vị trí indicator [0;00;00;20]: Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [120]

Tại vị trí indicator [0;00;00;22]: Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100]

📽 Preview

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました