HIỆU ỨNG QUẢ CẦU KÍNH VẠN HOA

[Thực hành] Hiệu ứng 3D
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng quả cầu kính vạn hoa.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Click OK

Tìm kiếm [Radio Waves] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Sides] thành [10,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Curve Size] thành [1,0]

Click vào [Star] checkbox

Thay đổi giá trị thuộc tính [Frequency] thành [1.7,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Velocity] thành [45,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [F449AF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [End Width] thành [3,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn dấu ] (ngoặc vuông) để di chuyển layer đã chọn đến Inpoint được chỉ định

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;00]

Nhấn phím Ctrl + Alt + , (dấu phẩy) để co giãn layer ra đến bên trái thanh indicator

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe [Star Depth]

Tạo keyframe [Spin]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes

Thay đổi giá trị thuộc tính [Star Depth] thành [-0.7,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spin] thành [-60,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Star Depth] thành [0.6,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spin] thành [35,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Star Depth] thành [-1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spin] thành [0,0]

Tìm kiếm [CC Kaleida] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [40,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [10,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Tạo keyframe [Size]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [3,0]

Nhấn chọn layer và đổi tên thành [Lower Pattern]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn chọn layer và đổi tên thành [Upper Pattern]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Thay đổi giá trị thuộc tính [Star Depth] thành [0.6,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spin] thành [-17,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [10,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Star Depth] thành [-0.6,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spin] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Star Depth] thành [1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spin] thành [2,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [0096FF,0]

Click chọn [Each Frame] tại list box [Parameters are set at]

Nhấn Shift để chọn layer [1,2]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers và đổi tên là [Pattern BG]

Double click để áp dụng effect

Tìm kiếm [Glow] trong Effects/Presets search box

Click chọn [Alpha Channel] tại list box [Glow Based On]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [F449AF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color B] thành [0096FF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [20,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [500,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Intensity] thành [0.7,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn chọn layer và đổi tên thành [Hold Pattern]

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [10,0]

Tìm kiếm [CC Sphere] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Nhấn Ctrl + ‘]’ để di chuyển effect [CC Sphere] đã chọn lên

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe [Radius]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius] thành [150,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius] thành [350,0]

Nhấn mở [Shading]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Ambient] thành [50,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Diffuse] thành [50,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Specular] thành [10,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Roughness] thành [0.5,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Metal] thành [50,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Reflective] thành [30,0]

Nhấn mở [Light]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Intensity] thành [190,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Color] thành [6BA7D0,0]

Nhấn mở [Rotation]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Rotation Y] để thêm expression [time*360/10]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe [Rotation Z]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation Z] thành [1,180]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました