TẠO HIỆU ỨNG LOGO XOAY

【After Effects】[LOGO ANIMATION] TẠO HIỆU ỨNG LOGO XOAY SÓNG [Thực hành] Hiệu ứng logo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng logo xoay.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới. Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [20,0]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose layer [1]

Click OK

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose layer [1]

Click OK

Nhấn Shift để chọn layers [1,2]

Tìm kiếm [Gradient Ramp] trong Effects/Presets search box. Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tìm kiếm [Glow] trong Effects/Presets search box. Double click để áp dụng effect

Nhấn phím R để chỉ hiển thị mỗi Rotation taij layer [1,2]

Nhấn nút này để bật 3D layer

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe [Y Rotation]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Rotation] thành [1,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Rotation] thành [0,180]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Y Rotation] để thêm expression vào layer 1

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Y Rotation] để thêm expression vào layer 2

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression tại layers [1,2]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Start Color] thành [5C6A82,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [End Color] thành [CEA08F,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [10,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [55,0]

Tạo keyframe [Glow Threshold]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [50,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [60,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Start Color] thành [58BEB6,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [End Color] thành [F2E288,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [20,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [60,0]

Tạo keyframe [Glow Threshold]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [70,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [80,0]

Nhấn Shift + T để hiển thị thêm Opacity

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Tạo keyframe [Opacity]

Tại layer 1: Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Nhấn giữ phím Shift chọn thuộc tính Opacity của layer [1,2]

Nhấn vào nút hình thoi để đặt keyframe tại thời điểm [0;00;01;20]

Nhấn vào nút hình thoi để đặt keyframe tại thời điểm [0;00;02;10]

Nhấn vào nút hình thoi để đặt keyframe tại thời điểm [0;00;03;00]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;10]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] layer 1 thành [100,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] layer 2 thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [100,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [100,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Opacity] để thêm expression ở layer 1

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Opacity] để thêm expression ở layer 2

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Tìm kiếm [Curves] trong Effects/Presets search box. Double click để áp dụng effect

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました