HIỆU ỨNG HÌNH HỘP 3D

[Thực hành] Hiệu ứng 3D
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng hình hộp 3D.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Click OK

Nhấp vào biểu tượng này để chọn Rectangle tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang Rectangle tool

Đổi màu paint color thành [232323]

Click OK

Điều chỉnh độ rộng 5px

Đổi màu viền stroke

Click OK

Align layers

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Đổi tên thành[1]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [960,337]

Đổi màu paint color thành [E55A89]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [960,743.4]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn Ctrl + ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn xuống

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [757.5625,540]

Đổi màu paint color thành [E55A89]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1163.6142,540]

Đổi màu paint color thành [E55A89]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1366.6142,540]

Đổi màu paint color thành [232323]

Click OK

Nhấp vào biểu tượng này để chọn anchor point tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Y để đổi sang anchor point tool

Click chọn [Layer] – [New] và click chọn [Null Object] trên thanh menu

Align layers

Nhấn nút này để bật tắt 3D layer

Chọn layer cần liên kết

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím R để chỉ hiển thị mỗi Rotation

Thay đổi giá trị thuộc tính [X Rotation] thành [0,-60]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn phím R để chỉ hiển thị mỗi Rotation

Tạo keyframe [X Rotation]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [X Rotation] thành [0,-90]

Thay đổi giá trị thuộc tính [X Rotation] thành [0,90]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn phím R để chỉ hiển thị mỗi Rotation

Tạo keyframe [Y Rotation]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Rotation] thành [0,90]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Rotation] thành [0,90]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Rotation] thành [0,-90]

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Thay đổi màu sắc

Click OK

Nhấn Ctrl + Shift + ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn xuống cuối

Click chọn [Layer] – [New] và click chọn [Camera] trên thanh menu

Click OK

Nhấn phím Shift + Phím tắt r,p để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [859,-1097]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Orientation] thành [358,0]

Tạo keyframe [Orientation]

Tạo keyframe [Position]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1889,-1065]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Orientation] thành [0,0]

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [E55A89]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Tạo chữ như hình

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Shift + Phím tắt p,t để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;15]

Tạo keyframe [Position]

Tạo keyframe [Opacity]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1249,477]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [558,459]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1250,350]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [558,600]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấp vào biểu tượng này để mở graph editor

Chọn [Edit Speed Graph]

Điều chỉnh graph

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました