TẠO HIỆU ỨNG MƯA RƠI

[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng mưa rơi.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Composition]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Layer Size]

Click OK

Click chọn [Layer] trên thanh menu

Click chọn [New] trên thanh menu

và click chọn [Adjustment Layer]

Tìm kiếm [CC Rainfall] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Drops] thành [15000,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [6,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Speed] thành [3000,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Variation] thành [50,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spread] thành [20,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [15,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Wind] thành [-300,0]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Wind] để thêm expression

Click chọn [Layer] trên thanh menu

Click chọn [New] trên thanh menu

và click chọn [Adjustment Layer]

Tìm kiếm [Fractal Noise] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Click chọn [Noise Type] list box để tùy chỉnh [Linear]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Brightness] thành [10,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Contrast] thành [250,0]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Contrast] để thêm expression

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Tạo keyframe [Evolution]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Evolution] thành [10,0]

Đổi track matte

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Drops] thành [7500,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [3,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Speed] thành [4000,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Spread] thành [30,0]

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Thay đổi màu sắc

Click OK

Tìm kiếm [CC Particle Systems II] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Rate] thành [0.8,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Longevity (sec)] thành [4,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius X] thành [500,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [960,300]

Click chọn [Animation] list box để tùy chỉnh [Jet Sideways]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Inherit Velocity %] thành [500,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Gravity] thành [100,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Direction] thành [250,10]

Click chọn [Particle Type] list box để tùy chỉnh [Shaded Sphere]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Color] thành [FFFFFF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Death Color] thành [1E1B3B,0]

Tìm kiếm [CC Radial Blur] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [10,0]

Tìm kiếm [Exposure] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Exposure] thành [10,0]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Composition]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Layer Size]

Click OK

Nhấn Ctrl + ‘]’ để di chuyển layer đã chọn lên

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Thay đổi màu sắc

Click OK

Nhấn Ctrl + ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn xuống

Tìm kiếm [CC Particle Systems II] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Rate] thành [1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Longevity (sec)] thành [0.2,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Color] thành [FFFFFF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Death Color] thành [0991C6,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Max Opacity] thành [45,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Gravity] thành [-3,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Velocity] thành [0.4,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Resistance] thành [5,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Direction] thành [75,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [920,515]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius X] thành [60,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius Y] thành [5,0]

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Rate] thành [1.2,0]

Click chọn [Particle Type] list box để tùy chỉnh [Shaded Sphere]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Death Size] thành [0.5,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Max Opacity] thành [30,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Gravity] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Velocity] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [955,495]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius Y] thành [2,0]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím Shift + Phím tắt p,r để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [10,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [2028,632]

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました