TẠO HIỆU ỨNG CẮT KIẾM CHO CHỮ

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng cắt kiếm cho chữ.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [E32F80]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Nhấp vào biểu tượng này để chọn Rectangle tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang Rectangle tool

Đổi màu paint color thành [6730D4]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn Ctrl + ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn xuống

Tìm kiếm [Glow] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [65,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [180,0]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn biểu tượng này và chọn Pen tool

Bạn cũng có thể nhấn phím G để đổi sang Pen tool

Vẽ Mask như thế này

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Vẽ Mask như thế này

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [Drop Shadow] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [65.0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Direction] thành [189,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Distance] thành [27.0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [84.0,0]

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Đổi tên thành[Linear Wipe]

Đổi tên thành[Shadow]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [Linear Wipe] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Wipe Angle] thành [90,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Transition Completion] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Transition Completion] thành [100,0]

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấp vào biểu tượng này để mở graph editor

Chọn [Edit Speed Graph]

Điều chỉnh graph

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Điều chỉnh Mask

Nhấn phím số [3] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;05]

Tạo keyframe Position

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;10]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [968.0,0]

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấp vào biểu tượng này để mở graph editor

Chọn [Edit Speed Graph]

Điều chỉnh graph

Nhấn nút này để bật tắt 3D layer

Click chọn [Layer] [New] và click chọn [Camera] trên thanh menu

Click OK

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;29]

Tạo keyframe Position

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1700,2500]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;05]

Nhấn dấu ngoặc vuông ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました