TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG [Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ phát sáng.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [FFFFFF]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [Drop Shadow] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Shadow Color] thành [1B2E73,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Distance] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [20,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [80,0]

Tìm kiếm [Glow] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [A & B Colors]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Sawtooth B>A]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [7C6BE5,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Intensity] thành [2,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [50,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [E71D1D,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [75,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [20,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [52D8FF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [35,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [10,0]

Tìm kiếm [CC Radial Blur] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Centered Zoom]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [20,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [5,0]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Opacity] để thêm expression

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Glow Intensity] để thêm expression

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + Shift + E để xoá tất cả effects của layer đang chọn

Tìm kiếm [CC Radial Fast Blur] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tạo keyframe

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [626,0]

Tạo keyframe

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [70,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [1299,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [90,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [958,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [5,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [130,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [130,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [Shift Channels] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Green]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Blue]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Đổi Mode

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [968,540]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Position] để thêm expression

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc

コメント

タイトルとURLをコピーしました