TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG [Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ phát sáng.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

【After Effects】[TEXT ANIMATION] TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [FFFFFF]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [Drop Shadow] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Shadow Color] thành [1B2E73,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Distance] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [20,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [80,0]

Tìm kiếm [Glow] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [A & B Colors]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Sawtooth B>A]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [7C6BE5,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Intensity] thành [2,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [50,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [E71D1D,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [75,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [20,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color A] thành [52D8FF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Threshold] thành [35,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Glow Radius] thành [10,0]

Tìm kiếm [CC Radial Blur] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Centered Zoom]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [20,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [5,0]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Opacity] để thêm expression

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Glow Intensity] để thêm expression

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + Shift + E để xoá tất cả effects của layer đang chọn

Tìm kiếm [CC Radial Fast Blur] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tạo keyframe

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [626,0]

Tạo keyframe

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [70,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [1299,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [90,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [958,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [5,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [130,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [130,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [Shift Channels] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Green]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Full Off]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Blue]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Đổi Mode

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [968,540]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại[Position] để thêm expression

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc

コメント

タイトルとURLをコピーしました