BIẾN ĐỔI CHỮ VỚI HIỆU ỨNG WIPE

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách biến đổi chữ với hiệu ứng wipe.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;03;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [3499F8]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Đổi màu paint color thành [7AF8A0]

Click OK

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn Ctrl+Alt+Shift+V để ẩn hoặc hiện layer

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [Card Wipe] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Transition Completion] thành [0,0]

Tạo keyframe

Click chọn list box này để tùy chỉnh [2. 02]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Transition Completion] thành [100,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Z Jitter Amount] thành [15,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [X Jitter Speed] thành [1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Jitter Speed] thành [1,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Z Jitter Amount] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Timing Randomness] thành [0.7,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [fill] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [FABE60,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [X Jitter Amount] thành [2,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Jitter Amount] thành [2,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [X Jitter Amount] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Y Jitter Amount] thành [0,0]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました