TẠO HIỆU ỨNG CHỮ BOUNCING VỚI ECHO VÀ FILL

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng chữ bouncing với echo và fill

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;03;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Thay đổi cài đặt Font

Thêm thuộc tính từ nút này

Chọn thuộc tính [Position]

Click chọn thuộc tính [Range Selector 1]

Nhấn phím Delete

Thêm thuộc tính từ nút này

Chọn thuộc tính [Wiggly]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [0,800]

Tạo keyframe

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Min Amount] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Max Amount] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Wiggles Second] thành [3,0]

Thêm thuộc tính từ nút này

Chọn thuộc tính [Opacity]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Thay đổi giá trị thuộc tính [Offset] thành [0,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;10]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Offset] thành [100,0]

Tìm kiếm [Echo] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Echo Time (seconds)] thành [-0.001,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Number Of Echoes] thành [50,0]

Tìm kiếm [fill] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [FC8F2E,0]

Tìm kiếm [cc composite] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đến đây là kết thúc.

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました