TẠO LIQUID LOGO LƯỢN SÓNG

TẠO LIQUID LOGO LƯỢN SÓNG [Thực hành] Hiệu ứng logo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo liquid logo lượn sóng

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Đổi màu Background thành màu [C9E2E3]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [30,30]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Thay đổi màu sắc

Click OK

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn Ctrl + ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn xuống

Nhấp vào biểu tượng này để chọn Rectangle tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang Rectangle tool

Vẽ Shape

Đổi màu paint color thành [FFFFFF]

Click OK

Tìm kiếm [Wave Warp] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;10]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Wave Height] thành [30,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Wave Width] thành [140,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Wave Speed] thành [1.5,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;10]

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [960,540]

Tạo keyframe

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [978,1265]

Đổi track matte

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [EC6946]

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Tìm kiếm [3D Basic Position Z Cascade] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Offset] thành [100,0]

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました