TẠO HIỆU ỨNG LOGO VỚI CC BALL ACTION

TẠO HIỆU ỨNG LOGO VỚI CC BALL ACTION [Thực hành] Hiệu ứng logo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng logo với cc ball action

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên,Điều chỉnh độ rộng,Điều chỉnh độ cao,Thay đổi màu sắc

Click OK

Nhấp vào biểu tượng này để chọn công cụ Ellipse

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang công cụ khác

Double-click vào biểu tượng này để tạo object cho toàn bộ màn hình

Thay đổi giá trị thuộc tính [Mask Feather] thành [675,675]

Nhấn Ctrl+L để khóa layers

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn Ctrl + ‘]’ để di chuyển layer đã chọn lên

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn Ctrl+Alt+Shift+V để ẩn hoặc hiện layer

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [CC Ball Action] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Z Axis]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Tạo keyframe tại thuộc tính Scatter

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scatter] thành [500,0]

Tạo keyframe thuộc tính Rotation

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-2,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Grid Spacing] thành [0,0]

Tạo keyframe thuộc tính Grid Spacing

Tạo keyframe thuộc tính Ball Size

Thay đổi giá trị thuộc tính [Ball Size] thành [200,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scatter] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Grid Spacing] thành [1,0]

Nhấn Ctrl+Alt+Shift+V để ẩn layer

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn Ctrl+Alt+Shift+V để hiện layer

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + ‘]’ để cắt layer đã chọn đến Inpoint được chỉ định

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [CC Lens] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [0,0]

Tạo keyframe thuộc tính Size

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [400,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn Ctrl+Alt+Shift+V để ẩn hoặc hiện layer

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [CC Force Motion Blur] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Motion Blur Samples] thành [100,0]

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [CC Force Motion Blur] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Motion Blur Samples] thành [100,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました