HIỆU ỨNG CHỮ ECHO

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm hiệu ứng chữ echo

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Thay đổi cài đặt Font

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Nhấn phím Shift + Phím tắt [‘r’, ‘s’] để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;03]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [0,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [90,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-90,0]

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [Fill] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Tìm kiếm [Echo] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Number Of Echoes] thành [20,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Decay] thành [0.9,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [FBB548,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Decay] thành [0.8]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Composite In Front]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Decay] thành [0.7]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím Ctrl + Shift + E để xoá tất cả effects của layer đang chọn

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました