HIỆU ỨNG CHỮ ECHO

02 After Effects VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm hiệu ứng chữ echo

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

【After Effects】[TEXT ANIMATION] HIỆU ỨNG CHỮ ECHO

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Thay đổi cài đặt Font

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Nhấn phím Shift + Phím tắt [‘r’, ‘s’] để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;03]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [0,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [90,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-90,0]

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [Fill] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Tìm kiếm [Echo] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Number Of Echoes] thành [20,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Decay] thành [0.9,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [FBB548,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Decay] thành [0.8]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Composite In Front]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Decay] thành [0.7]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím Ctrl + Shift + E để xoá tất cả effects của layer đang chọn

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました