HIỆU ỨNG LIQUID DRIP

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách làm hiệu ứng liquid drip.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [FFFFFF]

Tìm kiếm [Vegas] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Segments] thành [1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Length] thành [0,0]

Tạo keyframe cho Lenght và Rotation

Click vào checkbox

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Transparent]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [52D3EF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [9,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Length] thành [1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,1]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [15,0]

Tìm kiếm [Minimax] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tìm kiếm [Minimax] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Minimum]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Alpha and Color]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius] thành [5,0]

Tìm kiếm [Simple Choker] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Choke Matte] thành [-12,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao (3 lần)

Nhấn phím số [3] để chọn layer tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [F9CB0E,0]

Nhấn Alt + Shift + PageUp/PageDown keys 1 lần để đẩy layer tiến lên hoặc lui xuống 10 frames

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [5CFC21,0]

Nhấn Alt + Shift + PageUp/PageDown keys 2 lần để đẩy layer tiến lên hoặc lui xuống 20 frames

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [FFFFFF,0]

Nhấn Alt + Shift + PageUp/PageDown keys 3 lần để đẩy layer tiến lên hoặc lui xuống 30 frames

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;06]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [60,0]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Đổi track matte

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました