HIỆU ỨNG LIQUID DRIP

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách làm hiệu ứng liquid drip.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

【After Effects】[TEXT ANIMATION] HIỆU ỨNG LIQUID DRIP

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [FFFFFF]

Tìm kiếm [Vegas] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Segments] thành [1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Length] thành [0,0]

Tạo keyframe cho Lenght và Rotation

Click vào checkbox

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Transparent]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [52D3EF,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [9,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Length] thành [1,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,1]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [15,0]

Tìm kiếm [Minimax] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tìm kiếm [Minimax] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Minimum]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Alpha and Color]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius] thành [5,0]

Tìm kiếm [Simple Choker] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Choke Matte] thành [-12,0]

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Nhấn phím F9 để thêm lệnh Easy Ease

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao (3 lần)

Nhấn phím số [3] để chọn layer tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [F9CB0E,0]

Nhấn Alt + Shift + PageUp/PageDown keys 1 lần để đẩy layer tiến lên hoặc lui xuống 10 frames

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [5CFC21,0]

Nhấn Alt + Shift + PageUp/PageDown keys 2 lần để đẩy layer tiến lên hoặc lui xuống 20 frames

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [FFFFFF,0]

Nhấn Alt + Shift + PageUp/PageDown keys 3 lần để đẩy layer tiến lên hoặc lui xuống 30 frames

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;06]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [60,0]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Đổi track matte

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました