HIỆU ỨNG CHỮ LẤP LÁNH

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách làm hiệu ứng chữ lấp lánh.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Thay đổi màu sắc

Click OK

Tìm kiếm [Noise HLS] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Grain]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Lightness] thành [150,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Grain Size] thành [1.8,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Thay đổi giá trị thuộc tính [Noise Phase] thành [0,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:05:20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Noise Phase] thành [8]

Tìm kiếm [Curves] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Click OK

Tìm kiếm [Noise HLS] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Grain]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Lightness] thành [250,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Grain Size] thành [2,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Thay đổi giá trị thuộc tính [Noise Phase] thành [0,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0:00:05:20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Noise Phase] thành [-8]

Tìm kiếm [Curves] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Click OK

Tìm kiếm [CC Particle Systems II] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Longevity (sec)] thành [0.8]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Rate] thành [5]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius X] thành [95]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius Y] thành [94]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Star]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Size] thành [0.15,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Death Size] thành [0.35,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Color] thành [F7F7E3,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Death Color] thành [F2B705,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Velocity] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Gravity] thành [0,0]

Đổi Mode

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Thay đổi màu sắc

Click OK

Nhấn Ctrl + ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn xuống

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Đổi track matte

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Tìm kiếm [Tritone] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Highlights] thành [F4F8B0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Midtones] thành [706705,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Shadows] thành [2A2601,0]

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Nhấn phím số [4] để chọn layer tương ứng

Nhấn Ctrl + ‘]’ để di chuyển layer đã chọn lên

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました