HIỆU ỨNG SAO RƠI

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách làm hiệu ứng sao rơi.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Điều chỉnh độ rộng

Điều chỉnh độ cao

Click OK

Tìm kiếm [Gradient Ramp] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Start Color] thành [0B0E1B,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [End Color] thành [171A28,0]

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới

Thay đổi tên

Điều chỉnh độ rộng

Điều chỉnh độ cao

Thay đổi màu sắc

Click OK

Tìm kiếm [CC Star Burst] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scatter] thành [200.0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Speed] thành [0.01,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Grid Spacing] thành [4,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [40.0,0]

Tìm kiếm [Glow] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Nhấn phím R để chỉ hiển thị mỗi Rotation

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [0,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-60,0]

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [60,0]

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấp vào biểu tượng này để chọn Rectangle tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang Rectangle tool

Đổi màu shape fill color thành [8AEBC2]

Click OK

Đổi màu shape stroke color thành [8AEBC2]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1560,330]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1115,170]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;08]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [410,530]

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Nhấn phím Shift + Phím tắt s để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [0,0]

Tạo keyframe

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;05]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,100]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;08]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [0,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Tìm kiếm [Echo] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Echo Time (seconds)] thành [-0.001,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Number Of Echoes] thành [50,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Decay] thành [0.96,0]<

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;12]

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + ‘]’ để cắt layer đã chọn đến Inpoint được chỉ định

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Nhấn dấu ngoặc vuông ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;00]

Nhấn dấu ngoặc vuông ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu paint color thành [FFFFFF]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Click chọn [Layer] trên thanh menu

Click chọn [New] trên thanh menu

và click chọn [Adjustment Layer]

Nhấn Ctrl + ‘[‘ để di chuyển layer đã chọn xuống

Tìm kiếm [Magnify] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Square]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [1000,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Magnification] thành [110,0]

Tìm kiếm [Exposure] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Exposure] thành [1.4,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Offset] thành [-0.12,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Gamma Correction] thành [0.3,0]

Click vào checkbox

Đổi track matte

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました