HIỆU ỨNG TUYẾT RƠI

HIỆU ỨNG TUYẾT RƠI [Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách làm hiệu ứng tuyết rơi.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng animation này!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới.

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N.

Thay đổi tên của composition.

Điều chỉnh Duration [0;00;06;00].

Click OK.

Nhấn phím Ctrl + I để import file “Background”.

Nhấn phím Ctrl + I để import file “Snowflakes”.

Nhấn Ctrl + ‘]’ để di chuyển layer đã chọn lên.

Nhấn phím R để chỉ hiển thị mỗi Rotation.

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Rotation] để thêm expression.

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0.

Nhấn phím Spacebar để preview.

Nhấn Shift + Ctrl + C để Pre-compose nhanh một layer hay một nhóm layers.

Click OK.

Nhấn phím Ctrl + Y để tạo solid Layer mới.

Thay đổi tên.

Điều chỉnh độ rộng.

Điều chỉnh độ cao.

Thay đổi màu sắc.

Click OK.

Click OK.

Nhập vào Effects & Presets search box [CC Particle World] để tìm kiếm.

Nhấn phím Enter để áp dụng effect.

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Rate] thành [0.5,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Longevity (sec)] thành [10,0].

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Textured Square].

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Snowflakes Pre-comp].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Size] thành [0.5,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Death Size] thành [0.1,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size Variation] thành [80,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position Y] thành [-0.28,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius X] thành [0.5,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius Y] thành [0.2,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius Z] thành [0.5,0].

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Viscouse].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Velocity] thành [2,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Gravity] thành [0.2,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Resistance] thành [1,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Extra] thành [1.5,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Random Seed] thành [200,0].

Nhập vào Effects & Presets search box [Fill] để tìm kiếm.

Double click để áp dụng effect.

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [FFFFFF,0].

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng.

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao.

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Lens Fade].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Rate] thành [0.2,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Longevity (sec)] thành [2,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Velocity] thành [1,0].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Color] thành [40a0e2,0].

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool.

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool.

Thay đổi cài đặt Font.

Đổi màu paint color thành [FFFFFF].

Click OK.

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa.

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point vào giữa object.

Nhấn phím V để chuyển selection tool.

Click chọn [Layer] trên thanh menu.

Click chọn [Layer Styles] trên thanh menu.

Click chọn [Gradient Overlay].

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Dissolve].

Click chọn thuộc tính [Edit Gradient].

Click OK.

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0.

Tạo keyframe.

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0].

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00].

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [100,0].

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0.

Nhấn phím Spacebar để preview.

Như vậy bài hướng dẫn hôm này đến đây là kết thúc!

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました