GIỚI THIỆU VỀ SCENE TRONG BLENDER

03 Blender VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ giới thiệu về scene trong blender

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Scene (Cảnh)

Nhấn vào đây để chuyển đổi scene , thêm hoặc xóa scene.

Mặc định sẽ có sẵn 1 scene ở đây.

Thêm scene

Nhấp vào nút này để thêm scene.

Click Chọn [New]

Khi đó Một scene trống sẽ được tạo ra như thế này

Chuyển đổi scene

Nhấn vào đây để chuyển đổi scene.

Xóa scene

Nhấp vào nút này để xóa scene. Nếu ở đây chỉ có một scene duy nhất thì không thể xóa được

Collection

Thêm Collection

Khi thêm một collection, hãy chú ý đừng nhầm lẫn các bậc của nó nhé

Đầu tiên, hãy thêm collection trong Scene Collection. Chọn vào [Scene Collection] rồi click vào nút nằm ở phía trên bên phải.

Khi đó collection mới sẽ được thêm vào Scene Collection như thế này.

Tiếp theo, hãy thêm một collection khác vào trong collection này nhé.

Tương tự, Chọn vào collection rồi click vào nút nằm ở phía trên bên phải

Một collection mới sẽ được thêm vào collection hiện tại như thế này.

View Layer

Tính năng View layer trong Blender cũng giống như tính năng [Track] trong Premiere Pro và [Layer] trong After Effects. Chúng ta có thể chuyển đổi đối tượng được hiển thị bằng cách chuyển đổi [View Layer].

Tạo View Layer

Đầu tiên, hãy thêm một View Layer mới.

Click vào nút này để tạo một View Layer mới.

Lưu ý là mặc định ở đây đã có sẵn một View Layer rồi.

Click vào [New] từ bảng option hiện ra.

Khi đó, một [View Layer] mới có tên “View Layer.001” sẽ được tạo ra như thế này!

Chuyển đổi View Layer

Tiếp theo, hãy thử chuyển đổi View Layer nào!

Chúng ta sẽ chuyển đổi View Layer tại đây

Xóa View Layer

Click vào nút này để xóa View Layer. Hãy xóa những View Layer mà chúng ta không sử dụng nữa.

Cách sử dụng View Layer

Bây giờ, hãy thiết lập sao cho các Object khác nhau hiển thị trên mỗi View Layer.

Nút này dùng để ẩn /hiện Object

Trước hết, mình sẽ thiết lập cho View Layer đầu tiên như thế này:

Sau đó, thiết lập View Layer thứ hai như thế này:

Khi chuyển đổi View Layer, chúng ta sẽ thấy như thế này.

Nếu có ít Object thì chỉ cần 1 View Layer là đủ, nhưng khi số lượng Object tăng lên thì View Layer sẽ giúp chúng ta dễ dàng quản lý việc ẩn/hiện các Object

Như vậy là bài hướng dẫn về scene trong blender đến đây là hết rồi

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました