CAMERA ANIMATION VÀ LIGHT ANIMATION

CAMERA ANIMATION VÀ LIGHT ANIMATION 03 Blender VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ giới thiệu về camera và ánh sáng khi tạo animation

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Camera và Light trong Animation

Camera Animation

Chọn vào Camera và click vào tab Object Data Property để hiển thị các hạng mục thiết lập. Chúng ta có thể tạo animation bằng cách thêm keyframe cho các thuộc tính có trong Depth of Field

Bây giờ, mình sẽ thử đặt keyframe cho Focus Distance nhé

Tại vị trí frame 1, thay đổi giá trị Focus Distance là 0.5m .

Click phải chuột và chọn vào Insert Keyframe

Tiếp tục thay đổi đến vị trí frame 30, thay đổi giá trị Focus Distance là 6m

Tương tự, Click phải chuột và chọn vào Insert Keyframe

Vậy là ta đã thêm được hai keyframe .

Nhấn phím Space để xem thử chúng ta có animaton như thế nào nhé

Như ta thấy, hình ảnh đang mờ sẽ dần dần rõ lại

Light Animation

Tiếp theo, mình sẽ chọn vào Light và mở tab Object Data property để hiển thị các mục thiết lập. Cũng giống như khi thiết lập Camera Animation, ta cũng có thể thiết lập Light Animation bằng cách thêm Keyframe cho nó

Sau đây, Mình sẽ thử thêm keyframe biến đổi màu sắc của ánh sáng

Tại vị trí frame 1,Chọn màu trong mục Color rồi click phải chuột và chọn vào insert keyframe

Tương tự, Di chuyển vị trí đến frame 40 và chọn một màu khác rồi click phải chuột chọn insert keyframe

Hãy nhấn phím Space để xem thử chúng ta có animation như thế nào nhé.

Như ta thấy, màu của ánh sáng sẽ từ màu trắng chuyển sang màu vàng

Chuyển đổi Camera chính trong Animation

Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cách tạo animation bằng cách di chuyển nhiều camera

Chuyển đổi Camera chính

Khi muốn thêm Camera, ta chọn chế độ Object , nhấn Shift + A rồi click vào Camera.

Chọn vào Camera bất kì và nhấn Ctrl+0 để chuyển đổi camera đã chọn thành camera chính

Chuyển đổi Camera chính trong Timeline

Chọn frame trên timeline và nhấn Ctrl+0 . Khi đó, camera bất kì đã chọn sẽ được chuyển thành camera chính

Trên timeline, khi nhấn Ctrl+B, các icon camera sẽ được thêm vào. Bằng cách này chúng ta có thể thiết lập camera chính cho các frame tiếp theo.

Thử di chuyển đến một frame bất kì, và thêm icon camera vào timeline như khi nãy nhé

Chúng ta sẽ có thể chuyển đổi góc nhìn camera cho các frame đã chỉ định như thế này đây.

Follow Path và Track To

Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cách làm Follow Path và Track To cho camera nhé

Đầu tiên, tại chế độ Object , nhấn Shift+A , rồi chọn Curve- Circle để thêm đường tròn

Nhấn S để điều chỉnh kích thước của đường tròn

Sau đó chọn vào Camera, từ tab Object Constraint property, click vào Add Object Constraint rồi chọn vào Follow Path

Tại mục Target, chọn vào layer đường tròn đã thêm

Sau khi điều chỉnh Location X,Y,Z thành 0 ,hãy click vào Animate Path

Tiếp tục click vào Add Object Constraint , lần này chúng ta sẽ chọn vào Track To

Chọn Target là Object cần quay , khi đó camera sẽ hướng về phía Object đó

Nhấn nút play trên timeline , ta sẽ thấy Camera vừa di chuyển theo đường tròn vừa hướng về Object .

Khi nhấn phím 0 để chuyển đổi thành góc nhìn của Camera, chúng ta sẽ thấy như thế này

Như vậy là bài hướng giới thiệu về camera và ánh sáng khi tạo animation đến đây là hết rồi.

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました