TẠO ARMATURE ANIMATION

03 Blender VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo armature animation

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Bằng cách thay đổi hình dạng armature và đặt keyframe mà chúng ta có thể làm chuyển động cho nhân vật. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm chuyển động cho robot bước đi như thế này nhé.

Thay đổi hình dạng Armature

Trước tiên, mình sẽ thiết lập motion cho robot có thể bước đi nhé.

Chọn vào robot và chuyển sang chế độ Pose Mode

Sau đó chọn toàn bộ xương bằng phím A, từ nút Pose ở phía trên 3D Viewport, chọn Clear Transform – All để trả lại hình dáng ban đầu của robot

Tiếp theo, mình sẽ thiết lập motion cho xương. Chọn công cụ Rotate và tiến hành xoay các xương. Chúng ta nên chọn hệ tọa độ Local để dễ dàng thao tác hơn nhé .

Mình sẽ tạo dáng robot sao cho chân phải phía trước, chân trái phía sau, còn hai tay sẽ ngược lại với hướng của chân, tay trái phía trước, tay phải phía sau

Điều chỉnh vị trí của cơ thể sao cho chân của robot chạm mặt đất. Khi di chuyển cơ thể , hãy dùng công cụ Move và thao tác với phần xương eo nhé.

Tạo keyframe

Tiếp theo, hãy tiến hành đặt keyframe nhé. Mình sẽ đặt keyframe tại frame 1 và frame 32

Tại vị trí frame 1 ,chọn toàn bộ xương , rồi từ nút Pose chọn Animation- Insert Keyframe. Sau đó chọn vào Location-Rotation từ menu hiển thị.

Tiếp tục di chuyển đến vị trí frame 32 và thực hiện tương tự. Từ nút Pose chọn Animation- Insert Keyframe. Sau đó chọn vào Location-Rotation từ menu hiển thị.

Khi bước đi , cần phải chuyển đổi qua lại hai tay và hai chân nên mình sẽ tạo thêm một chuyển động trung gian tại frame 16 nhé . Từ Pose , chọn vào Copy Pose để copy dáng hiện tại của robot

Sau đó vào lại Pose và chọn Paste Pose Flipped để dán dáng của robot ngược lại với dáng đã copy

Tương tự, chèn keyframe bằng cách từ Pose-Chọn Animation-Insert Keyframe và click vào Location-Rotation từ menu hiển thị.

Nhấn play để xem thử chuyển động của robot nhé. Như ta thấy, robot đã chuyển động giống như đang bước đi, tuy nhiên đây mới chỉ là chuyển động đánh tay và chân nên chuyển động lúc này không được tự nhiên. Vì thế mà ta cần đặt thêm keyframe để điều chỉnh chi tiết hơn nhé.

Di chuyển đến vị trí frame 8 , lúc này,hãy kéo thẳng chân phải ra , còn gấp chân trái lại sao cho bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất

Nhấn 1 để chuyển góc nhìn lên phía trước. Khi di chuyển , chân nào đang là trọng tâm thì phần thân trên sẽ hướng về bên đó. Ở đây trọng tâm đang là bên chân phải nên mình sẽ điều chỉnh phần thân trên nghiêng về bên phải một chút.

Sau đó từ Pose-Chọn Animation-Insert Keyframe và click vào Location-Rotation từ menu hiển thị để đạt keyframe nhé.

Giống như khi nãy, ta cũng cần phải làm chuyển động trung gian để làm robot nghiêng về bên trái

Từ Pose-chọn Copy Pose

Vào lại Pose và chọn Paste Pose Flipped

Chèn keyframe bằng cách từ Pose- chọn Animation- Insert Keyframe rồi chọn Location – Roatation từ menu hiển thị.

Bây giờ hãy nhấn play và xem thử chuyển động nhé. Lúc này chuyển động bước đi đã tự nhiên hơn rồi đấy.

Di chuyển Armature

Tiếp theo, mình sẽ kết hợp chuyển động bước đi và làm cho robot di chuyển trên đường thẳng nhé

Vì animation đã tạo có thời gian rất ngắn, nên mình sẽ tăng số frame lên. Ở đây mình sẽ tăng lên thành 125 frame

Trên timeline, nhấn phím A để chọn toàn bộ keyframe đã tạo, sau đó nhất Shift+D để copy nó đến vị trí khác. Mình sẽ đặt nó trùng với vị trí frame 32.

Chúng ta sẽ thực hiện copy keyframe cho đến hết frame 125 nhé.

Tiếp theo, mình sẽ tạo đường di chuyển cho robot nhé. Tại chế độ Object mode, từ nút Add chọn Curve-chọn Path

Chuyển sang chế độ Edit mode và kéo dài đường thẳng đã thêm.

Sau đó quay lại Object mode. Chọn armature và đường thẳng , từ Object, chọn Parent, chọn Follow Path

Tiếp theo, chọn vào đường thẳng, chuyển sang Edit mode và chọn vào điểm bắt đầu của đường thẳng . Từ Curve, chọn Snap – chọn Cursor to Selected để di chuyển 3D cursor đến vị trí bắt đầu

Quay lại chế độ Object và chọn vào Armature, từ Object chọn Snap – chọn Selection to Cursor để di chuyển Object đến vị trí 3D Cursor

Điều chỉnh sao cho Armature hướng về phía điểm kết thúc của đường thẳng

Chọn đường thẳng và mở tab Object data Property, từ bảng path animation , chỉnh thông số frame giống với số frame mà ta đã tạo cho chuyển động bước đi là 125

Nhấn play để xem chuyển động như thế nào nhé. Lúc này, nếu tốc độ di chuyển quá nhanh hoặc quá chậm so với chuyển động bước đi thì hãy điều chỉnh độ dài của đường thẳng và tốc độ cho nhé.

Di chuyển bằng xương

Tiếp theo ,mình sẽ hướng dẫn cách di chuyển bằng xương nhé.

Giống như khi tạo path animation, mình cũng sẽ đặt keyframe cho đến frame 125

Tại Object mode, chọn vào toàn bộ Armature sau đó chuyển sang edit mode. Từ nút Add chọn vào Single Bone.

Di chuyển xương vừa thêm xuống phía dưới như thế này

Mở tab Bone Property và đặt tên xương là root

Sau đó chọn vào xương eo, mở bảng Relations. Chọn xương Root tại mục Parent. Khi đó xương eo và xương root sẽ được liên kết với nhau

Tiếp theo, chuyển sang chế độ Pose mode và đặt keyframe tại vị trí frame 1 .

Chọn vào xương root, từ Pose, chọn Animation – Insert Keyframe , chọn Location – Rotation từ menu hiển thị

Di chuyển đến frame 125 và di chuyển xương root tiến lên phía trước robot

từ Pose, chọn Animation – Insert Keyframe , lúc này hãy chọn Location từ menu hiển thị

Để thay đổi tốc độ di chuyển thì ta sẽ điều chỉnh trong Graph Editor nhé. Chọn vào xương root rồi từ menu Editor Type chọn vào Graph Editor

Click vào nút tam giác bên phía bên trái tên xương root, rồi click vào Z location để thay đổi đường cong trục Z. Từ Key, chọn Interpolation Mode – chọn Linear để tạo tốc độ di chuyển không đổi

Hãy nhấn play và xem thử chuyển động sẽ như thế nào nhé. Nếu tốc độ di chuyển quá nhanh hoặc quá chậm so với chuyển động bước đi thì hãy điều chỉnh độ vị trí xương root của frame 125 và tốc độ nhé.

Lúc này, hãy click vào nút Auto Keying ở phía trên timeline để bật nhé . Khi đó, cứ mỗi lần thay đổi xương root thì nó sẽ tự động đặt keyframe cho chúng ta.

Cuối cùng, hãy nhấn play để xem chuyển động ta có được nhé. Như ta thấy chuyển động lúc này cũng giống như lúc ta dùng path animation vậy.

Như vậy là bài hướng dẫn về tạo armature animation đến đây là hết rồi.

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました