CÁCH TẠO ANIMATION

CÁCH TẠO ANIMATION 03 Blender VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo animation

AYANA<br><br><br>
AYANA


Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Thay đổi màu sắc

Trước tiên, hãy thay đổi màu của khối lập phương từ đỏ thành xanh lá nhé
※Chúng ta sẽ hoàn thành việc thay đổi này trong 60 frame

Sau khi khởi động chương trình Blender .

Hãy mở rộng cửa sổ timeline để cho dễ nhìn hơn nhé.

Chọn vào Object trên màn hình

Mở tab Material Properties ,rồi click vào phần màu trắng của mục Base Color

Chọn vào màu đỏ từ bảng chọn màu để đổi màu cho Object

Hãy kiểm tra xem vị trí frame hiện tại có phải là 1 hay không

Click phải chuột ở phần màu Base Color đã thay đổi khi nãy

Rồi chọn vào Insert Keyframe

Khi đó tại vị trí frame 1 sẽ được đặt 1 keyframe

Tiếp tục thay đổi vị trí đến frame 60

Click vào ô màu của mục Base Color

Lần này mình sẽ chuyển đổi màu Object thành xanh lá

Tương tự, click phải chuột tại phần màu đã thay đổi

Rồi chọn vào Insert Keyframe

Keyframe sẽ được đặt tại vị trí frame 60 như thế này.

Thiết lập để xuất video

Click vào tab Output Property để thiết lập phạm vi phát của video

Đặt Frame Start là 1 và Frame End là 60

Click vào biểu tượng thư mục trong bảng Output để chọn thư mục lưu file

Khi đó, hộp thoại Blender File View sẽ xuất hiện để chúng ta chọn vị trí xuất file

Ở đây, mình đã tạo một thư mục có tên Blender Test trên Deskstop và mình sẽ lưu tệp video vào thư mục này

Sau khi đặt tên file xong thì click vào Accept

Ta sẽ thấy đường dẫn vị trí thư mục lưu sẽ được hiển thị ở đây.

Khi muốn thay đổi định dạng của file xuất thì chọn vào mục File Format

Ở đây mình sẽ chọn định dạng FFmpeg video .

Hiển thị Animation

Tại chế độ Render, nhấn vào phím 0 trên bàn phím Numpad để chuyển đổi góc nhìn thành góc nhìn của Camera

Nhấn phím space để xem thử animation như thế nào nhé

Rendering

Tiếp theo chúng ta hãy thử render file nhé

Click vào tab “Render” trên thanh menu ,chọn vào “Render Animation”.

Cửa sổ “Blender Render” sẽ được mở ra và quá trình xuất file video sẽ bắt đầu.

Khi thấy số frame ở phía trên chạy đến 60 thì hãy đóng cửa sổ render lại nhé.

Sau đó, hãy vào thư mục đã chỉ định khi nãy và mở file lên xem thử nhé .

Vậy là chúng đã hoàn thành bước xuất file video rồi đấy.

Biến đổi hình dạng

Phóng to → Thu nhỏ

Tiếp theo, chúng ta hãy thử phóng to khối lập phương rồi thu nhỏ nó xem sao nhé.

Tương tự, chúng ta cũng hoàn thành việc thay đổi trong 60 frame

Click chọn khối lập phương

Tại vị trí frame 1

Nhấn phím “I” rồi click vào “Scale” để đặt keyframe.

Ta sẽ thấy keyframe màu vàng sẽ được đặt ở vị trí frame 1 như thế này.

Tiếp tục thay đổi vị trí frame thành 30

Thay đổi lần lượt giá trị scale x,y,z từ 1000 thành 2000 để phóng to Object

Tương tự, nhấn phím “I” rồi click vào “Scale”.

Ta sẽ thấy tại vị frame 30 sẽ xuất hiện keyframe như thế này.

Tiếp tục thay đổi vị trí frame thành 60

Thay đổi lần lượt giá trị scale x,y,z từ 2000 thành 1000 để thu nhỏ Object

Nhấn phím “I” rồi click vào “Scale” để đặt keyframe cho frame 60.

Thu nhỏ→Phóng to

Bây giờ, mình sẽ thử làm ngược lại , thu nhỏ rồi mới phóng to Object xem sao nhé.

Các bước làm thực hiện tương tự như khi nãy

Tại vị trí frame 1 , nhấn phím “I” rồi click vào “Scale” để đặt keyframe cho nó.

Thay đổi vị trí frame thành 30.

Thay đổi các giá trị scale x,y,z từ 1.000 thành 0.500 để thu nhỏ Object

Nhấn phím I rồi click vào Scale để đặt keyframe tại vị trí frame 30.

Thay đổi vị trí frame thành 60

thay đổi giá trị scale x,y,z từ 0.500 thành 1.000 để phóng to Object

Nhấn phím I rồi click vào Scale để đặt keyframe tại vị trí frame 60.

Di chuyển

Di chuyển Trái phải trên Trục Y

Tiếp theo,mình sẽ thử di chuyển Object trên trục Y xem sao nhé.

Chọn vào Object

Tại vị trí frame 1,nhấn phím I rồi click vào Location để đặt keyframe

Ta sẽ thấy keyframe được đặt ở frame 1 như thế này.

Thay đổi vị trí frame thành 20

Thay đổi giá trị Location Y từ 0m thành 10m.

Nhấn phím I rồi click vào Location để đặt keyframe

Ta sẽ thấy keyframe xuất hiện ở vị trí frame 20

Thay đổi vị trí frame thành 40.

Thay đổi giá trị Location Y từ 10m thành-10m

Ta sẽ thấy Object được di chuyến sang vị trí đối diện như thế này

Nhấn phím I rồi click vào Location để đặt keyframe cho frame 40

Thay đổi vị trí frame thành 60

Thay đổi giá trị Location Y từ -10m thành 0m

Lúc này ta sẽ thấy Object di chuyển trở lại vị trí ban đầu

Nhấn phím I, rồi click vào Location để đặt keyframe cho frame 60

Di chuyển lên xuống trên Trục Z

Tiếp theo, mình sẽ thử di chuyển lên xuống Object xem sao nhé

Chọn vào Object

Tại vị trí frame 1

Nhấn phím I rồi click vào Location để đặt keyframe

Ta sẽ thấy keyframe được đặt tại frame 1

Thay đổi vị trí frame thành 20

Thay đổi giá trị Location Z từ 0m thành 10m

Nhấn phím I, rồi click vào Location để đặt keyframe cho frame 20

Thay đổi vị trí khung thành 40

Thay đổi giá trị Location z từ 10m thành -10m

Nhấn phím I, rồi click vào Location để đặt keyframe cho frame 40

Thay đổi vị trí khung thành 60

Thay đổi giá trị vị trí Z của transform từ-10m thành 0 m

Nhấn phím I, rồi click vào Location để đặt keyframe cho frame 60

Xoay trên (trục y)

Tiếp theo, hãy thử xoay Object theo hướng trục Y xem sao nhé.

Chọn vào Object

Nhấn phím I rồi click vào Rotation để đặt keyframe tại frame 1

Thay đổi vị trí frame thành 60

Thay đổi giá trị Rotation Y từ “0 °” thành “360 °”.

Nhấn phím I rồi click vào Rotation để đặt keyframe tại frame 60

Kết hợp các chuyển động

Khi kết hợp toàn bộ các chuyển động, ta sẽ có animation như thế này. Animation này sẽ chạy trong 120 frame
Như vậy là bài hướng dẫn cách tạo animation đến đây là hết rồi .

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました