TRANSFORM MESH

TRANSFORM MESH 03 Blender VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi về cách thay đổi hình dạng cho mesh!

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Thay đổi Size, Xoay và Di chuyển Mesh

Các thao tác thay đổi size, xoay và di chuyển Mesh đều giống với thao tác của Object. Ở chế độ Edit Mode, chọn Mesh muốn thay đổi, rồi chọn vào công cụ Move, khi thấy các Gizmo xuất hiện, ta có thể dùng chuột kéo để di chuyển Mesh .

Khi muốn xoay Mesh thì chọn vào công cụ Rotate để xoay.

Tương tự, khi chọn công cụ Scale thì ta có thể phóng to thu nhỏ Mesh.

Thay đổi thành hình cầu

Tiếp theo, mình sẽ thử thay đổi Object thành hình dạng quả cầu nhé.

Nhấn vào phím A để chọn toàn bộ Object, sau đó click vào nút Mesh ở phía trên bên trái 3D View, từ “Transform” chọn vào “To Sphere”.

Khi di chuyển chuột ta có thể thay đổi Object thành hình cầu như thế này.

Chúng ta cũng có thể dùng To Sphere từ thanh công cụ để thay đổi thành hình cầu.

Shear

Tiếp theo, mình sẽ thay đổi Object thành hình cắt xén.

Chọn toàn bộ Object, click vào nút Mesh, từ Transform chọn vào Shear.

Khi di chuyển chuột, Object sẽ được thay đổi hình dạng như thế này.

Tương tự, ta cũng có thể dùng Shear từ thanh công cụ để biến đổi hình dạng cho Object.

Randomize

Tiếp theo, mình sẽ thử thay đổi ngẫu nhiên hình dạng Object xem sao nhé.

Chọn toàn bộ Object, click vào Mesh, từ Transform chọn Randomize. Khi đó Object sẽ được thay đổi thành một hình dạng ngẫu nhiên như thế này.

Ta cũng có thể dùng Randomize từ thanh công cụ để biến đổi hình dạng ngẫu nhiên cho Object.

Smooth

Tiếp theo mình sẽ chuyển Object sang kiểu Smooth xem sao nhé.

Chọn toàn bộ Object, sau đó nhấn vào “Smooth” từ thanh công cụ.

Khi kéo chuột và di chuyển điểm vàng Object sẽ biến đổi như thế này.

Thu Nhỏ/Phình To (Shrink /Fatten)

Tiếp theo chúng ta hãy thử Thu Nhỏ/Phình To cho Object nhé

Chọn toàn bộ Object, click vào Mesh, từ Transform chọn Shrink Fatten.

Di chuyển chuột để biến đổi hình dạng Object như thế này!

Tương tự ta có có thể dùng công cụ Shrink Fatten để Thu nhỏ/Phình to cho Object.

Push/Pull

Tiếp theo hãy thử nhấn và đẩy Object xem sao nhé!

Chọn vào một mặt của Object, click vào nút Mesh, từ Transform chọn vào “Push/Pull”.

Khi ta di chuyển chuột, phần mặt đã chọn sẽ thay đổi hình dạng như thế này.

Tương tự, ta cũng có thể thực hiện thao tác trên bằng cách chọn vào Push/Pull từ thanh công cụ.

Như vậy là bài hướng dẫn về cách thay đổi hình dạng cho mesh đến đây là hết rồi.

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました