EXTRUDE MESH VÀ INSET FACE

EXTRUDE MESH VÀ INSET FACE 03 Blender VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đẩy và tạo mặt cho Object.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Extrude Region

Đẩy bằng công cụ Extrude Region

Tại chế độ Edit Mode, click vào nút Face Select nằm phía trên bên trái 3D View. Chọn một mặt trên Object rồi dùng công cụ Extrude Origin để đẩy mặt đã chọn ra như thế này.

Đẩy bằng Extrude Faces từ nút Mesh

Ngoài ra, ta cũng có thể chọn Object rồi từ nút Mesh chọn Extrude – Extrude Faces để đẩy mặt Object ra.

Đẩy bằng bàn phím

Dùng công cụ Select Box để chọn mặt trên Object, sau đó nhấn phím E của bàn phím để đẩy mặt đã chọn như thế này.

Extrude Vertices

Tiếp theo chúng ta hãy thử đẩy các đỉnh nhé.

Sau khi chọn mặt trên object, từ nút Vertex chọn vào (Extrude Vertices), sau đó nhấn phím X để cố định nó theo hướng trục X, ta có thể đẩy đỉnh ra như thế này.

Extrude Edges

Tiếp theo chúng ta hãy thử đẩy các cạnh nhé.

Chọn mặt trên object rồi chọn Extrude Edges từ nút Vertex, nhấn phím X để cố định theo hướng trục X rồi đấy cạnh ra như thế này .

Extrude Along Normals

Tiếp theo hãy thử dùng Extrude Along Normals để đẩy xem sao nhé.

Nếu vừa nhấn phím Alt vừa click chọn mặt thì ta có thể chọn mặt thành vòng quanh Object như thế này. Sau đó chọn vào công cụ Extrude Along Normals rồi dùng chuột kéo điểm màu vàng để đẩy.

Để có thể thao tác đẩy ra giống như thế này thì bạn phải kéo điểm màu vàng bằng chuột.

Extrude Individual

Tiếp theo hãy đẩy bằng công cụ Extrude Individual xem sao nhé!

Tương tự, vừa nhấn giữ phím Alt của bàn phím và vừa chọn mặt rồi chọn vào công cụ Extrude Individual.

Khi dùng chuột kéo điểm màu vàng để đẩy, chúng ta sẽ thấy kiểu đẩy lúc này khác với khi nãy.

Inset Faces

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách thêm mặt mới nhé.

Chọn mặt trên Object, rồi chọn công cụ Inset Face. Dùng chuột kéo điểm màu vàng để tạo ra mặt mới như thế này.

Ta cũng có thể nhấn phím I để tạo mặt.

Bevel

Tiếp theo mình sẽ thử áp dụng Bevel xem sao nhé!

Chọn mặt trên Object, nhấn phím E để đẩy mặt ra. Sau đó chọn vào công cụ Bevel, dùng chuột kéo điểm màu vàng để áp dụng Bevel .

Chúng ta có thể thiết lập thêm cho Bevel từ Menu hiển thị này.

Khi chuyển mục Affect thành Vertices thì đỉnh sẽ được áp dụng bo tròn như thế này.

Ta cũng có thể thay đổi số lượng Segment tại đây.

Tạo mặt

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo mặt từ cạnh nhé!

Tại chế độ Object Mode, tạo một Object hình tròn rồi thiết lập số đỉnh của hình tròn là 12.

Chuyển sang chế độ Edit Mode rồi từ nút Vertex chọn New Edge/Face from Vertices để tạo mặt như thế này.

Hoặc ta cũng có thể nhấn phím F để tạo mặt.

Ngoài ra, nếu ta chọn vào Fill từ nút Face thì ta sẽ tạo được mặt trên Mesh như thế này.

Tương tự, nếu chọn vào Grid Fill thì ta sẽ tạo được mặt trên Mesh như thế này.

Như vậy là bài hướng dẫn về cách đẩy và tạo mặt cho Object đến đây là hết rồi.

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました