APPEND VÀ LINK TRONG BLENDER

APPEND VÀ LINK TRONG BLENDER 02 Các thao tác cơ bản
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về Append và Link trong Blender

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Append

Append là chức năng dùng để sao chép và import các Object hay Data có trong file Blender khác vào file hiện tại.

Bây giờ chúng ta hãy thử Import Data Object từ file Blender khác vào file hiện tại bằng Append nào!

Từ File tại Header Menu, chọn vào Append.

Khi hộp thoại hiển thị, chọn file Blender muốn Append.

Sau khi mở file Blender, ta sẽ thấy các thư mục như là Camera, Light, Material, Object, Texture.

Ở đây, mình sẽ chọn thư mục Object.

Khi đó ,danh sách các Object sẽ hiện ra, chọn vào Object cần Append rồi click vào nút Append.

Như thế là Object được Append sẽ sao chép và import vào file hiện tại như thế này.

Link

Link Object

Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn về cách liên kết và import Object của file Blender khác vào file hiện tại.

Append là nối dữ liệu bằng cách sao chép, còn Link chỉ là liên kết dữ liệu của file gốc nên chúng ta sẽ không thể chỉnh sửa Object trừ khi chúng ta thay đổi tại file liên kết.

Từ File tại Header Menu, chọn vào Link.

Tương tự, tại hộp thoại hiển thị, chọn vào file muốn Link.

Mình vẫn sẽ chọn vào thư mục Object.

Chọn Object muốn Link rồi nhấn vào nút Link để liên kết Object.

Như vậy là Object đã được Link sẽ được import vào file hiện tại.

Vì là Object đã được Link, cho dù ta có chọn vào Object thì cũng không thể chuyển sang Edit Mode được.

Save File

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách lưu file hiện tại nhé.

Từ File tại Header Menu, chọn vào Save.

Nhập tên file xong thì nhấn vào nút Save Blender File.

Sau đó, hãy thử kiểm tra xem sau khi thay đổi Object trong file gốc thì Object ở file đã liên kết có bị thay đổi hay không nhé.

Import File

Từ File tại Header Menu, chọn vào Open.

Chọn vào file Blender làm nguồn liên kết rồi click Open.

Khi file Blender nguồn đã được mở, chọn vào Object rồi chuyển sang chế độ Edit Mode. Hãy thử thay đổi hình dạng Object bằng công cụ Extrude Region xem sao nhé.

Sau khi thay đổi hình dạng Object, click vào Save từ file tại Header Menu.

Cũng từ File tại Header Menu, chọn vào Open, chọn vào file Blender đã liên kết khi nãy.

Như ta thấy, Object liên kết đã thay đổi theo hình dạng mà ta đã thay đổi trong file gốc.

Import nhiều Object bằng phương pháp Append và Link

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách import nhiều Object bằng bằng phương pháp Append và Link nhé.

Từ File tại Header Menu, chọn New, chọn General. Khi đó màn hình sẽ quay về trạng thái ban đầu.

Để cho dễ hiểu hơn, mình sẽ xóa tất cả Object.

Click vào dấu tam giác ở bên trái collection trong Outline để thu gọn collection. Sau đó, click chuột phải và chọn “Delete Hierarchy” để xóa tất cả Object.

Từ File, chọn Append rồi chọn vào file đã lưu khi nãy.

Để import nhiều đối tượng, chọn vào thư mục Collection rồi nhấn nút Append.

Tiếp tục chọn vào Collection muốn import rồi nhấn Append.

Như vậy là chúng ta đã append thành công nhiều object cùng một lúc rồi đấy.

Đến đây, mình xin kết thúc bài hướng dẫn về append và link trong Blender nhé.

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました