TÙY CHỈNH VÀ BIẾN ĐỔI GIAO DIỆN HIỂN THỊ

TÙY CHỈNH VÀ BIẾN ĐỔI GIAO DIỆN HIỂN THỊ 01 Cài đặt và thiết lập/Giao diện màn hình
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tùy chỉnh và biến đổi giao diện hiển thị Blender

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Tùy chỉnh giao diện hiển thị

Thay đổi độ lớn cửa sổ làm việc

Rê chuột đến cạnh của cửa sổ muốn thay đổi độ lớn sao cho con trỏ chuột biến đổi thành mũi tên hai đầu rồi kéo để thay đổi.

Chia cửa sổ làm việc

Đặt con trỏ chuột đến góc của cửa sổ muốn chia tách sao cho con trỏ chuột biến thành biểu tượng như thế này rồi kéo chuột để chia cửa sổ.

Hợp nhất cửa sổ làm việc

Để hợp nhất cửa sổ làm việc, ta cũng rê chuột đến góc cửa sổ, khi thấy con trỏ chuột biến đổi thì di chuyển cửa sổ đó đến cửa sổ muốn hợp nhất.

Phân chia màn hình từ nút View

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn phân chia màn hình từ nút View nhé.

Click vào nút View, từ Area, chọn Toggle Quad View. Khi đó màn hình 3D Viewport sẽ được chia làm 4 phần như thế này.

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image-52.png

Để quay trở lại 1 màn hình ta cũng thực hiện tương tự. Click View, từ Area, chọn Toggle Quad View.

Thay đổi Editor Type

Click vào nút Editor Type phía trên bên trái để thay đổi các cửa sổ Edit.

Nếu Click vào Editor Type nằm ở phía trên bên trái 3D Viewport rồi chọn Outliner thì 3D Viewport sẽ đổi thành Outliner.

Thay đổi Workspace

Tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi Workspace nhé!

Chúng ta có thể thay đổi Workspace theo mục đích sử dụng từ thanh Menu Workspace.

Save Startup File

Khi muốn lưu bố cục giao diện đã tùy chỉnh, từ File tại Header Menu, chọn Defaults rồi chọn Save Startup File.

Như vậy là bài hướng dẫn cách tùy chỉnh và biến đổi giao diện hiển thị Blender đến đây là hết rồi!

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました